Folk-Jazz-World

Rättvik DALARNA

Konserter BÖCKER CD Kompositioner Undervisning

Walroumusic skapar musik. Komponerar och producerar. Vi skapar själva, tillsammans i olika band eller projekt. Vi undervisar på kurser, privat och på skolor där vi lyfter fram ditt skapande!

Snart Skivsläppskonsert i Dalarna!

Ny CD! Zorns folkmusik

Köp här eller lyssna på Spotify

Läs recensioner

Se filmen "Musik i Gopsmor"

Markaryds spelmansstämma 2021

Kurser - Konserter - Stämma - Buskspel - Spelmansgudstjänst

2021 öppnar Markaryds spelmansstämma upp igen, men till begränsat antal platser.

Peter nominerad till "Årets folkmusik" i Dalecarlia Music Awards

Läs mer om det på https://dalecarliamusicawards.com

Jeanett får Markaryds kommuns kulturpris 2020

Med motiveringen: 
"Jeanett Walerholt Rousu har genom att förvalta och ständigt utveckla sin musikaliska begåvning, blivit en framstående och rikskänd folkmusiker och riksspelman. Genom sitt mångåriga engagemang och arbete med att för eftervärlden dokumentera och sammanställa spelmän och personligheter, deras låtar, samt anekdoter från Markarydstrakten, i litterär och musikalisk form, har hon gjort en värdefull kulturgärning. Genom att själv framföra detta kulturarv vid olika spelmansstämmor och folkmusikevenemang, bidrar hon på ett nationellt plan till att levandegöra och sprida kunskap om en viktig period i Markarydstraktens musikhistoria. Inte minst i samband med de årliga återkommande spelmansstämmorna i Markaryd."

konserter - workshops - böcker/CD

En skiva åt skogen

För varje såld skiva planterar walrou music ett träd i Vi-skogen

Walrou music AB vill vara en del i arbetet mot en hållbar framtid. Vi står inför enorma utmaningar att vända koldioxidutsläppen och innan 2040 måste det vara nere på noll för att klara 1,5 graders-målet. Att plantera ett träd innebär att koldioxidutsläppet blir negativt, då trädet binder koldioxid. Genom att plantera träd för varje såld skiva bidrar vi tillsammans till att minska koldioxidutsläppen!