Prispolska

Komposition av Jeanett november 2020

På kvällen den 11 november fick jag ett telefonsamtal från Markaryds kommun. Ordförande i kulturnämnden ringde och gratulerade mig till Markaryds kulturpris 2020. Självklart är det en stor ära och glädje att få detta pris. 
Hemkommen samma kväll tar jag fram fiolen och gör följande polska i traditionell småländsk stil. Låten får heta Prispolska och blir mitt tack för denna hederssamma utmärkelse!

Markaryds kommuns kulturpris 2020 tilldelas Jeanett Walerholt Rousu med följande motivering:
"Jeanett Walerholt Rousu har genom att förvalta och ständigt utveckla sin musikaliska begåvning, blivit en framstående och rikskänd folkmusiker och riksspelman. Genom sitt mångåriga engagemang och arbete med att för eftervärlden dokumentera och sammanställa spelmän och personligheter, deras låtar, samt anekdoter från Markarydstrakten, i litterär och musikalisk form, har hon gjort en värdefull kulturgärning. Genom att själv framföra detta kulturarv vid olika spelmansstämmor och folkmusikevenemang, bidrar hon på ett nationellt plan till att levandegöra och sprida kunskap om en viktig period i Markarydstraktens musikhistoria. Inte minst i samband med de årliga återkommande spelmansstämmorna i Markaryd."

Läs mer på kulturportalen