Projekt 2020

2020 har inneburit avbokade spelningar, workshops och turnéer. Kreativiteten har fått hitta nya vägar som livet självt. Vi har gett flera webbsända konserter, workshops och diverse små musikvideo/studio-projekt och en del finns att titta på här.

Bohlinpolska (Fatang)

Glömskan (Ny låt av Jeanett)

Webkonsert (Nisswastämman (USA)

Den förste valsen (Hanna Wiskari NZ och Peter)

Sarabande (Ida Meidell Blylod och Peter)

Polska Gorrlaus (Supernova)

Loftgången (Supernova)

Gräs (Peter solo)

Många är de som bidragit till att skapat och delat med sig på nätet och det är nog så att internet verkligen har visat på sina kvalitéer. 

The spring 2020 has been indeed a hard and cataclysmic for the the humanity and for us it has resulted in a lot of cancelled gigs, workshops and tours. The creativity has found new ways like life itself. We have given several web-concerts, workshops and some music videos/collaborations with artists and attendants from all around the world. Here you can find some samples of it.