Corona -20
Projekt 2020

Våren 2020 har inneburit avbokade spelningar, workshops och turnéer. Sett i ljuset av de som drabbats fysiskt av Coronan så väger detta ändå väldigt lätt. Vi skänker en tacksamhetens tanke till alla som med små och stora medel hjälper till att bekämpa smittan. 

Kreativiteten har fått hitta nya vägar som livet självt. Vi har gett flera webbsända konserter, workshops och diverse små musikvideo/studio-projekt och en del finns att titta på här.

Bohlinpolska (Fatang)

Glömskan (Ny låt av Jeanett)

Webkonsert (Nisswastämman (USA)

Den förste valsen (Hanna Wiskari NZ och Peter)

Sarabande (Ida Meidell Blylod och Peter)

Polska Gorrlaus (Supernova)

Loftgången (Supernova)

Gräs (Peter solo)

Många är de som bidragit till att skapat och delat med sig på nätet och det är nog så att internet verkligen har visat på sina kvalitéer. 

The spring 2020 has been indeed a hard and cataclysmic for the the humanity and for us it has resulted in a lot of cancelled gigs, workshops and tours. But compared to those who have been affected of the disease - this is almost nothing. We are though so grateful to all of you who are fighting the disease with your sacrifice. Small or big. Together we can succeed. 

The creativity has found new ways like life itself. We have given several web-concerts, workshops and some music videos/collaborations with artists and attendants from all around the world. Here you can find some samples of it.