Jeanett Walerholt Rousu
Musiker - Pedagog - Kompositör - Skribent

Jeanett Walerholt Rousu spelar traditionell och egenkomponerad folkmusik med inspiration från både svensk folkmusik- och barockmusik. Uppvuxen i den småländska myllan ligger de snirkliga slängpolskorna - lika murrigt gröna som de småländska skogarna - närmast hjärtat. 
Intresset att utforska nya kreativa marker är en drivkraft som tar henne med på projekt som sträcker sig dels över olika konstnärliga genrer - musik, bokskrivande, design, foto - men också över olika musikgenrer - kyrkomusik - folkmusik - barockmusik - fäbodmusik.

I boken "Krokiga låtar och rakryggade spelmän" utforskar Jeanett låtarna, musikhistorien och spelmännen från hembygden Markaryd.
Med skivan Kraxasjön spelar Jeanett och maken Peter både traditionella och egenkomponerade låtar.
I boken "Zorns folkmusik" med konstnären Anders Zorn i blickfånget eftersöker Jeanett låtar som man med säkerhet kan knyta till Anders eller hans tavlor.

Jeanett har en musikpedagogexamen - Master of fine arts, från Musikhögskolan i Malmö och har jobbat som musikpedagog i över 20 år på grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, på kurser och folkmusikevents. Varje sommar håller Jeanett i ungdomskursen på Korröfestivalen.

Utöver fiol spelar Jeanett även nyckelharpa, saxofon och olika folkliga instrument som använts på fäbodar.

Instrumenten
Jeanett spelar oftast på en viola d'amore. Ett barockinstrument med 5 eller fler spelsträngar och lika många eller fler resonanssträngar. Jeanetts instrument är byggt 2009 av Anders Norudde, Degerfors. Snäckan är formad som en näckros och ritad av Jeanett själv. 
Även Jeanetts fiol är byggd av Anders Norudde. 
Stråke är byggd av Ulf Johansson, Harlösa.