Folk-Jazz-World
Rättvik DALARNA

Kompositioner BÖCKER CD 
INSPELNING Konserter

Walroumusic skapar musik. Komponerar och producerar. Vi skapar själva eller lyfter fram dig i ditt kreativa skapande. I studion har du möjlighet att vara kreativ.

konserter - workshops - böcker/CD